Med elsparkesykkel i trafikken

Publisert 11/4/2022
  Det er mange positive sider ved å kjøre elsparkesykkel. Du bruker f. eks kort tid på transportetappene. Uten anstrengelse spinner elsparkesykkelen av gårde. Batteriet lades hurtig med strøm og gir ingen avgasser. Kostnadene er lave ved både forbruk og innkjøp enn f. eks av elscootere. Elsparkesykkelen tar liten lagringsplass og krever ingen parkeringsavgift. Man må imidlertid ikke glemme at det også er noen forpliktelser ved å eie og bruke elsparkesykkel. Følg reglene og få tips av rådene under og du vil oppleve mange positive opplevelser på elsparkesykkelen din.

  Som fører av elsparkesykkel har du ansvar for trygg ferdsel. Du må være oppmerksom og forsiktig og innrette deg etter trafikken. Det er ditt ansvar å sørge for at du ikke skaper farlige eller utrygge situasjoner for andre.

  Det er forbudt å kjøre med promille. En kjent sak er at inntak av alkohol eller andre rusmidler påvirker evnen til å kjøre på en trygg måte. Promillegrensen for bruk av elsparkesykler er 0,2. Det er bare lov med én person på elsparkesykkelen For din egen og andres sikkerhet er det ikke lov å kjøre med passasjer. Brudd gir deg bot på 3000 kroner.

  Parkering av elsparkesykkel er på eget ansvar. Sørg for at elsparkesykkelen parkeres slik at den ikke står i veien for andre. Bruk oppmerkede plasser og stativ der det finnes. Sett den langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på fortauet og hindrer andre.

  Det er anbefalt for alle å bruke hjelm. For barn under 15 år er hjelm påbudt. Hjelmen sikrer hodet fra de største skadene. Fall fra elsykkel uten hjelm kan bli svært alvorlig. Aldersgrense for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Det er krav til ansvarsforsikring både til utleie og privateide elsparkesykler.

  Elsykler med hastighetssperre på 20 km/t og maksvekt på 70 kg er innenfor Norsk lovverk.
  Ved kjøring i veibanen er det regler for kjørende som gjelder.


  Kjøring i veibane
  Her må du følge trafikkregler for kjørende. Når du kjører i veibane eller sykkelfelt må du følge kjøreretningen. Du har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det betyr at du må senke farten eller stanse helt for å slippe dem frem. Dette gjelder ikke i forkjørsvei.
  Husk å stoppe for fotgjengere ved gangfelt. Stopp ved rødt lys. Det er forbudt for elsykler å kjøre på motorvei. Det kan også være flere lokale begrensninger.
  Sjekk hvilke skilt som er satt opp der du kjører. Følg alltid skilt for kjørende.
  Lær deg disse Trafikkskiltene:

  Dette er viktige skilt som du må kjenne til ved ferdsel på vei.


  Forbeholdt gående. Elsparkesykler kan ikke kjøre i mer enn 6 km/t i gågate.
  Innkjøring forbudt. Vikeplikt. Gi vei til trafikk i begge retninger.
  Forkjørsvei. Kjørende fra sidevei eller kryssende vei har vikeplikt.

  Ved kjøring på fortau, gågate og gangvei er det regler for syklende som gjelder.


  Kjøring på fortau, gågate og gangvei
  Her må du følge trafikkreglene for syklende. Du kan kun kjøre på fortauet så lenge du ikke er til hinder for gående. Gående, rullestolbrukere og barnevogner har førsteprioritet.
  Når du kjører forbi fotgjengere må du alltid senke farten. Kjør sakte, tilsvarende normal gangfart, og ikke mer enn 6 km/t på fortau. Hvis det ikke er plass til å kjøre forbi og holde god avstand, må du gå av og trille forbi eller forflytte deg til veibanen.
  Senk farten når du skal krysse veien. Du må gå av og trille over gangfelt for at bilene skal stoppe for deg (vikeplikt).

  Følg skilt for sykkel og elsparkesykkel. Her er noen av dem: Forbudt for elsparkesykkel. Hold lav fart, maks 6 km/t. Parkering forbudt.

  Følg reglene og unngå alvorlige tilstander.


  Konsekvenser av å bryte reglene
  I et samfunn med ulike mennesker med ulike tanker, meninger, holdninger og smak, er kjøreregler nødvendige. Om alle hadde fulgt sine innskytelser kunne det fort blitt kaos eller kolisjon. Kollisjon kan føre til alvorlig skade og dødsfall. Risikoen for å bli skadet i trafikken er høyere på elsparkesykkel enn for vanlig sykkel.
  Brudd på vegtrafikkloven straffes med bøter, forelegg,
  tap av førerkort og/eller fengsel. Ved alvorlige lovbrudd er det straffeloven som avgjør hvor streng straff du får.
  Lovbrudd vil stå på politiattesten din. Flere utdannelser og yrker krever plettfri vandel. Det kan også hindre deg i å reise til bl.a. USA.
  Så følg reglene og hold alle muligheter åpne for fremtiden! Se forøvrig KQi3 Pro fra NIU som følger Norsk regelverk og er lovlige.

  Nyheter og kampanjer – rett i innboksen!