Personvernerklæring

Vi tar personvernet på alvor. Les om hvordan vi tar vare på ditt personvern.

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger:

Denne hjemmeside er drevet og eiet av: 

Erling Sande AS

Dråpen 12, 3036 Drammen

Telefon: +47 32 98 93 00

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger

Denne generelle erklæringen gjelder alle personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) Erling Sande AS (Org nr 945 756 020), heretter ES og våre forhandlere som samlet betegnes som ”ES”, ”vi”, ”oss” og ”vår/våre” i denne erklæringen.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Erling Sande AS (ES) i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Som ansatt eller som ekstern ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsnummer.

Vi bruker denne informasjonen for å bekrefte identiteten til ES sine ansatte, våre forhandlere og kontaktpersoner hos dem slik at vi kan ta kontakt og sende ut relevant informasjon vedrørende avtalene vi har med dere, produkter dere forhandler og det arbeidet ES ellers utfører.

Erling Sande AS er underlagt taushetsplikt.

Personopplysninger utleveres ikke til tredjepart, unntatt i de tilfeller vi benytter underleverandør. Ved bruk av underleverandør har Erling Sande AS fått garantert sikkerheten og dokumentert dette gjennom særskilte avtaler.

Samtykke

Eksempler på tjenester som vil kunne kreve ditt aktive samtykke.

• Aktivitetsregistreringer, herunder påmelding til kurs/forhandler- møter/reiser etc.

 • Påmelding nyhetsbrev
 • Utfylling av kontaktskjema på nettside

Informasjon som behandles

ES lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestillinger. I tillegg vil vi kunne lagre helt eller delvis informasjon du gir oss i forbindelse med kurs, møter, reiser og oppfølging knyttet til nevnte aktiviteter.

Utfylling av kontaktskjema:
Personopplysninger som du legger inn i forbindelse med produktforespørsler og tilbud slettes automatisk fra våre systemer etter 30 dager.

Informasjonen som sendes inn via kontaktskjema blir lagret i vår oversikt over kontakthenvendelser. Denne informasjonen sendes også per epost til valgt forhandler, hvor forhandler oppfordres til å slette når det ikke er behov for denne dataen lenger. 

Påmelding til kurs/forhandlermøter/reiser etc.

Når du melder deg på kurs, turer eller andre arrangementer blir du bedt om å oppgi navn, kontaktinformasjon etc. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs/møter/reiser blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere arrangementet, deriblant sende navnelister til kurssted der dette er nødvendig. Det kan også være behov for å dele navnelister med reisebyråer og andre som er med på å arrangere. Etter arrangementet vil opplysningene kunne bli arkivert, dette for å kunne dokumentere at man har tatt de nødvendige kurs.

Disse opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål.

Erling Sande AS på sosiale medier:

ES benytter forskjellige sosiale medier som f.eks Facebook, Twitter og Youtube til å dele informasjon om bedriften og våre produkter, både til ansatte, forhandlere og andre.

ES har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos ES.

Bilder av personer kan benyttes på flere flater og i flere sammenhenger knyttet til ES sine aktiviteter. For eksempel kan et bilde både benyttes på nettsider og som illustrasjon på en invitasjon til forhandlermøter, turer og kurs. Bilder kan ikke benyttes i kommersielle sammenheng uten særskilt samtykke av personen som er avbildet.

Nyhetsbrev

Ved utsendelse av nyhetsbrev så må det i forkant innhentes samtykke fra mottager om at de ønsker dette tilsendt.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å si ifra om og rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Behandlingsansvarlig

ES er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

Dersom du er ekstern og har spørsmål til knyttet ES sine vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss på mail@erling-sande.no

For ansatte så er dette omtalt nærmere i personalhåndboken.

Når sletter vi personverninfo?
Nyhetsbrev

Hvis du klikker på linken for å bli fjernet fra nyhetsbrev eller på annen måte informerer om at du ikke ønsker nyhetsbrev, vil du bli slettet fra nyhetsbrevslisten.

Utfylling av kontaktskjema

Informasjonen som sendes inn via kontaktskjema blir lagret i vår oversikt over kontakthenvendelser. Denne informasjonen sendes også per epost til valgt forhandler, hvor forhandler oppfordres til å slette når det ikke er behov for denne dataen lenger.

Dine personvernrettigheter:

Innenfor rammene av gjeldende lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 • Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
 • Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
 • Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Dersom det er opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.
 • Du kan videre kreve at vi sletter informasjon som vedrører deg (unntatt der vi må beholde informasjon av hensyn til lov om bokføring, garantier eller annet lovmessig krav).
 • Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.
 • Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.
 • Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.
 • Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder ved å kontakte oss på mail@erling-sande.no
 • Du har også rett til å sende en klage på den som kontrollerer dine data til Datatilsynet.

Drammen, 15.04.2021

Nyheter og kampanjer – rett i innboksen!