ENOVA-støtte til elmoped, elmotorsykkel og eldrevet ATV/UTV

Publisert 12/4/2023
  Fantastiske nyheter om du skal kjøpe nytt elkjøretøy. Enova SF er et statlig foretak som gjør det lettere for norske bedrifter å skape livskraftig forandring. Enova gir nå støtte til kjøp av elektrisk drevet moped, motorsykkel eller MC-registrert ATV/UTV. Det gir deg som forbruker en rabatt på kr 3.500, kr 11.000 (redusert fra kr 15.000 2. oktober 2023) eller kr 25.000. Sjekk hvor mye ditt kjøretøy kan oppnå i støtte.

  Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør de gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen og som velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.
  Salget av elektriske motorsykler og mopeder er fortsatt beskjedent. Dette er årsaken til at Enova lanserer et nytt støttetilbud for privatpersoner. Målet er at de kjøretøy som selges framover i størst mulig grad er elektriske.

  Hvilke kjøretøy får støtte?
  Alle elektriske kjøretøy som er registrert i følgende avgiftsgrupper er støtteberettiget:
  • 601 – Moped
  • 610 – Lett motorsykkel
  • 620 – Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel og 3 og 4 hjuls motorsykkel
  • 621 – Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

  Hvor mye gis i støtte?
  • Elmoped (601): 3 500 kr
  • Lett elmotorsykkel (610): 11 000 kr (redusert 2. oktober 2023)
  • Tung elmotorsykkel (620 og 621): 25 000 kr

  Enova støtter kjøp av elektrisk drevne tohjulinger: elmoped, lett MC og tung MC.


  Forutsetninger
  • Dette er en støtteordning for privatpersoner som har kjøpt en elektrisk moped eller motorsykkel.
  • Elektriske kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022 kan få støtte.
  • Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret. Det gis ikke støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.
  • Det er den som står som registrert eier av kjøretøyet i kjøretøysregisteret, som må søke om støtte. Det er mulig å motta støtte for flere elektriske kjøretøy.
  • For å søke om støtte kreves innlogging gjennom ID-porten.

  Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser.
  Du finner mer informasjon her.


  Så hva venter du på?