Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør de gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen og som velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.
Salget av elektriske motorsykler og mopeder er fortsatt beskjedent. Dette er årsaken til at Enova lanserer et nytt støttetilbud for privatpersoner. Målet er at de kjøretøy som selges framover i størst mulig grad er elektriske.

Hvilke kjøretøy får støtte?
Alle elektriske kjøretøy som er registrert i følgende avgiftsgrupper er støtteberettiget:
• 601 – Moped
• 610 – Lett motorsykkel
• 620 – Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel og 3 og 4 hjuls motorsykkel
• 621 – Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

Hvor mye gis i støtte?
• Elmoped (601): 3 500 kr
• Lett elmotorsykkel (610): 15 000 kr
• Tung elmotorsykkel (620 og 621): 25 000 kr

Forutsetninger
• Dette er en støtteordning for privatpersoner som har kjøpt en elektrisk moped eller motorsykkel.
• Elektriske kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022 kan få støtte.
• Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret. Det gis ikke støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.
• Det er den som står som registrert eier av kjøretøyet i kjøretøysregisteret, som må søke om støtte. Det er mulig å motta støtte for flere elektriske kjøretøy.
• For å søke om støtte kreves innlogging gjennom ID-porten.

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser.
Du finner mer informasjon her.

Så hva venter du på?