Suzuki har opp gjennom årene fått større og større anerkjennelse som motoren som bare går og går. Lang levetid og evne til å tåle mange driftstimer kommer både proffer og fritidsbåtbrukere til gode. Husk at f.eks 5000 timer tilsvarer ca 300.000 km bilkjøring (snitthastighet 60 km pr time) og at en påhengsmotor går i «motbakke» hele tiden mens en bilmotor «hviler» 90% av tiden.

Suzuki har nå samlet inn data fra fornøyde brukere av Suzuki påhengsmotor over lang tid. Dataene er hentet fra SDS (Suzuki Diagnostic System) og her følger noen eksempler:

US
DF300AP (Twin motor)
4,921 timer
innen slepetjeneste

INDONESIA
DF90A 5,589 timer
innen transportbruk

KINA
DF115A 3,550 timer
innen kommersiell fiske

ITALIA
DF90A 3,219 timer
innen kommersiell fiske

JAPAN
DF150 3,302 timer
innen tangfremstilling

UAE
DF250AP (Twin motor)
6.173 timer
innen turbåtbruk

INDONESIA
DF90A 5,589 timer
innen transportbruk

TAIWAN
DF175 4,520 timer
innen kommersiell fiske

• Ovennevnte figurer viser driftstiden til motorene ved siste periodiske vedlikehold.