Suzuki påhengsmotor samler opp mikroplast fra sjøen

Publisert 2/24/2023
  Hvordan kan Suzuki bruke produktene sine til å redusere marint mikroplastavfall? Finnes det måter å takle problemet på uten å verken ofre motorytelse eller skade miljøet? Som en løsning til denne utfordringen kom Suzuki opp med idéen ”Micro-Plastic Collecting Device (MPC)”, som på norsk kan oversettes til mikroplastinnsamlingsenhet, festet til båtmotoren.

  Som et ledd i Suzuki Clean Ocean Project, utviklet Suzuki oppsamlingsenheten som ”fanger opp" mikroplast fra havet bare ved å la Suzuki påhengsmotoren gå. Når vannet pumpes inn vil mikroplasten stoppes i et filter inne i motoren. Se bildet.

  Suzuki utenbordsmotoren med oppsamlerfilteret sett inne i rød sirkel

  Oppsamlingsenheten vil ikke svekke motorytelsen. Går filteret fullt vil motoren ikke stoppe eller påvirkes negativt. Mikroplasten vil da bare passere og sendes tilbake ut i sjøen. Filteret er enkelt og komme til og enkel å tømme. Så sørg for å tømme filteret jevnlig.

  Skjematisk fremstilling av mikroplastens vei. Høyre side med filteret.

  Nå er det på tide å få MPC ut i markedet! Fra produksjonen i juli 2022 er MPC utstyrt på DF140BG/115BG, DF140B/115B som standard. Suzuki har troen på at små handlinger vil føre til en stor bevegelse for å endre den alvorlige situasjonen i det marine miljøet. Om mikroplast oppsamlingsenhet leveres til båtmotoren du investerer i, tenk da på at du bidrar til et renere hav. Vi håper også på din støtte ved å holde sjøen ren! God båttur!