Les hva ATV Importørenes Forening (AIF), som er en interesseorganisasjon for de største ATV-importørene i Norge, anbefaler. Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser.

Les hva de anbefaler:
http://www.4hjuling.no/oppfordrer-til-hjelmbruk/