Åpenhetsloven

Erling Sande A/S er importør/grossist som ligger i Drammen.

Selskapet startet sin virksomhet i 1932 og har siden vært en landsdekkende leverandør av motorglede. Med sitt brede sortiment av vann- og landbaserte kjøretøy velegnet for både fritid og næring, står handelshuset Erling Sande i en unik posisjon i det norske markedet. Våre produkter møter de høyeste krav til brukervennlighet, sikkerhet og miljø.

Selskapets langsiktige samarbeid med Suzuki er en av de store driverne i virksomheten. Samarbeidet strekker seg tilbake til 1964, hvor man startet med import av motorsykler for senere å bli utvidet til også å gjelde båtmotor. Marine produktene utgjør i dag den største delen av virksomheten.

I løpet av det siste tiåret er det inngått en rekke distribusjons- og samarbeidsavtaler med flere norske og utenlandske produsenter, innenfor produktgruppene 2-hjul, 4-hjul og marine. Fokuset har og blitt rettet mot elektrifisering av produktporteføljen og pr i dag har selskapet minimum et elektrisk produkt innenfor hver varekategori.

Selskapet har leverandør-relasjoner til ledende produsenter over hele verden, og arbeidet med Åpenhetsloven vil bidra til å forbedre miljø, menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, samt forebygge korrupsjon.

Selskapet skal bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakers rettigheter og unngå korrupsjon.

Selskapet er opptatt av å unngå negativ påvirkning og skade på mennesker og miljø. Selskapet ble resertifisert som Miljøfyrtårn- bedrift i 2022.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi gjort følgende tiltak til å håndtere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

• ansvarlighet er tatt med i retningslinjene og i styringssystemer,

• vi har kartlagt og vurdert risiko for negativ påvirkning på vår virksomhet

• oppfølging skjer i samarbeid med våre leverandører

Selskapet har pt ikke avdekket vesentlige forhold gjennom sin aktsomhetsvurdering.

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående Åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på apenhetsloven@erling-sande.no.

Nyheter og kampanjer – rett i innboksen!