Førerkort/-klasser i Norge

Publisert 6/28/2024
  For å kjøre et motorisert kjøretøy lovlig i Norge må du ha et førerkort. Førerkortet viser at du har lov til å kjøre de kjøretøy-klassene som er oppgitt på kortet. Førerkortet utstedes vanligvis etter at du har bestått en førerprøve og oppfylt de nødvendige kravene. Alle som vil ta førerkort må ha trafikalt grunnkurs før de kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, bortsett fra de som allerede har førerkort (eller mopedførerbevis) eller er over 25 år. For å få førerkort må du være bosatt i Norge, oppfylle alderskravet, sende inn en søknad, oppfylle helsekravene og ha godkjent vandel (sjekket av politiet) første gang du søker. Førerkortene har ulike klasser og koder, så sjekk hvilken klasse som gjelder for ditt kjøretøy.

  AM (moped)
  Med klasse AM kan du kjøre moped i Norge. Denne klassen følger europeiske regler og tillater en makshastighet på 45 km/t. Har du førerkort for motorsykkel eller bil, kan du også kjøre alle typer moped.

  AM145
  Denne klassen gjelder for tohjuls moped basert på oppnådd alder, uten krav om obligatorisk opplæring. Fra 1. juli 2009 inkluderer den også tre- eller firhjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

  AM146
  Klasse AM med kode 146 gir rett til å kjøre tohjuls moped i Norge. Du kan også kjøre tre- eller firhjuls moped med en egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) som ikke overstiger 150 kg. Denne klassen gir ikke rett til å frakte passasjerer. Minstealderen er 16 år.
  Se mopedkjøretøyene her
  AM147
  Med klasse AM og kode 147 kan du kjøre tre- og firehjuls moped uten vektbegrensninger. Minstealderen er 16 år, også for mopedbil.


  A1 (lett motorsykkel)
  Med klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel med eller uten sidevogn med et slagvolum på maks 125 cm³, effekt på maks 11 kW (15 hk), og et effekt/vekt-forhold på maks 0,1 kW/kg. Du kan også kjøre trehjuls motorsykkel med en effekt på maks 15 kW (20 hk). I Norge gir denne klassen også rett til å kjøre mopeder i klasse AM146 og AM147. Minstealderen er 16 år.
  Se kjøretøy i denne gruppen her
  A (motorsykkel)
  Med klasse A kan du kjøre motorsykkel med eller uten sidevogn, trehjuls motorsykkel med en effekt over 15 kW, og moped. Du kan også kjøre tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³, så lenge motorsykkelen er godkjent for det og vognkortet viser tillatt tilhengervekt. Minstealderen for å få dette førerkortet direkte er 24 år, men du kan få det fra 20 år hvis du har førerkort klasse A2 og har gjennomgått et 7-timers overgangskurs.
  Se kjøretøy i A-klassen her
  A2 (motorsykkel)
  Med klasse A2 kan du kjøre motorsykkel med eller uten sidevogn med en effekt på maks 35 kW (47,6 hk) og et effekt/vekt-forhold på maks 0,2 kW/kg. Du kan også kjøre trehjuls motorsykkel med en effekt på maks 15 kW og moped.

  Se kjøretøy i denne klassen her

  B1/klasse B kode 73
  Med klasse B1, eller klasse B kode 73, kan du kjøre tre- eller firehjuls motorsykkel og moped klasse M kode 147. Du kan også trekke tilhenger på tre- eller firehjuls motorsykkel med motorvolum over 125 cm³. Denne klassen kan fås ved innbytte, fornyelse og duplikat av utenlandske førerkort fra EØS. Aldersgrensen er 18 år.

  T (traktor)
  Med klasse T kan du kjøre traktor og motorredskap i Norge, med eller uten tilhenger, så lenge hastigheten ikke overstiger 40 km/t. Minstealderen er 16 år. Hvis du er under 21 år eller har mindre enn to års erfaring, kan du bare kjøre kjøretøy med en totalvekt på maks 25 000 kg. Denne vektbegrensningen gjelder ikke hvis du tar førerkortet etter at du har fylt 21 år.

  Kode 141 lar deg kjøre traktor med hastighet opptil 50 km/t. For dette må du ta et kurs etter to års erfaring eller etter at du har fylt 21 år.

  Kode 142 har ingen vekt- eller hastighetsbegrensninger. Alle som tok førerkort for bil eller traktor før 1. januar 2005 får denne koden ved fornyelse.

  I denne artikkelen har vi primært tatt for oss førerkortklasser som er aktuelle for kjøretøy i Erling Sandes sortiment. Ønsker du mer informasjon, sjekk nettsiden til Statens vegvesen.

  Nyheter og kampanjer – rett i innboksen!