Meny

Personvernerklæring

General Data Protection Regulation (GDPR)

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Erling Sande AS (ES) i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Som ansatt eller som ekstern ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsnummer. 

Vi bruker denne informasjonen for å bekrefte identiteten til ES sine ansatte, våre forhandlere og kontaktpersoner hos dem slik at vi kan ta kontakt og sende ut relevant informasjon vedrørende avtalene vi har med dere, produkter dere forhandler og det arbeidet ES ellers utfører.

Erling Sande AS er underlagt taushetsplikt. 

Personopplysninger utleveres ikke til tredjepart, unntatt i de tilfeller vi benytter underleverandør. Ved bruk av underleverandør har Erling Sande AS fått garantert sikkerheten og dokumentert dette gjennom særskilte avtaler.

Samtykke

Eksempler på tjenester som vil kunne kreve ditt aktive samtykke.

• Aktivitetsregistreringer, herunder påmelding til kurs/forhandler- møter/reiser etc.

• Påmelding nyhetsbrev  

Informasjon som behandles

ES lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestillinger. I tillegg vil vi kunne lagre helt eller delvis informasjon du gir oss i forbindelse med kurs, møter, reiser og oppfølging knyttet til nevnte aktiviteter.
Personopplysninger som du legger inn i forbindelse med produktforespørsler og tilbud slettes automatisk fra våre systemer etter 30 dager.

Påmelding til kurs/forhandlermøter/reiser etc.

Når du melder deg på kurs, turer eller andre arrangementer blir du bedt om å oppgi navn, kontaktinformasjon etc. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs/møter/reiser blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere arrangementet, deriblant sende navnelister til kurssted der dette er nødvendig. Det kan også være behov for å dele navnelister med reisebyråer og andre som er med på å arrangere. Etter arrangementet vil opplysningene kunne bli arkivert, dette for å kunne dokumentere at man har tatt de nødvendige kurs.

Disse opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål.

Erling Sande AS på sosiale medier:

ES benytter forskjellige sosiale medier som f.eks Facebook, Twitter og Youtube til å dele informasjon om bedriften og våre produkter, både til ansatte, forhandlere og andre.

ES har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos ES.

Bilder av personer kan benyttes på flere flater og i flere sammenhenger knyttet til ES sine aktiviteter. For eksempel kan et bilde både benyttes på nettsider og som illustrasjon på en invitasjon til forhandlermøter, turer og kurs. Bilder kan ikke benyttes i kommersielle sammenheng uten særskilt samtykke av personen som er avbildet. 

Nyhetsbrev

Ved utsendelse av nyhetsbrev så må det i forkant innhentes samtykke fra mottager om at de ønsker dette tilsendt.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å si ifra om og rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

 

Behandlingsansvarlig

ES er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

Dersom du er ekstern og har spørsmål til knyttet ES sine vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss på mail@erling-sande.no   

For ansatte så er dette omtalt nærmere i personalhåndboken.

 

Drammen, 29 juni 2018