Søk
<< Tilbake

CE-merking av båt

Siden 16. Juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. Dette er et krav som gjelder i hele EØS-området, og det er produsentens ansvar at båten er CE-merket. Alle fritidsbåter med en skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før de legges ut for salg eller tas i bruk.

Når du skal kjøpe båt er det viktig å sjekke om båten har en produksjonsskilt med CE-merke. Dette skiltet skal være lett synlig og inneholde navn på produsenten, største tillate last (inkludert utenbordsmotor), maksimalt antall personer om bord, CE-klassifsiering, CE-symbolet og eventuelt nummer til teknisk kontrollorgan.
Ulike CE-kategorier
CE-merking av båten angir hvilken grad båten er konstruert for å tåle vindstyrke og bølgehøyde.
Kategori A – ”havgående fartøy”- Båter konstruert for lange reiser der vindstyrken kan overstige 8 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan overstige 4 meter, og der fartøyen i stor grad er selvhjulpne. Dvs.: Tåle sterkere vind enn 21 m/sek. og bølger høyere enn 6,8 m.
Kategori B – ”fartøy til bruk utenfor kysten” - Båter konstruert for reiser utenfor kysten der vindstyrken kan komme opp i 8 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 4 meter. Dvs.: Tåle vind inntil 21 m/sek. og bølger inntil 6,8 m.
Kategori C – ”fartøy til bruk langs kysten” - Båter konstruert for reiser nær kysten og i store bukter, elvemunninger, sjøer og elver, der vindstyrken kan komme opp i 6 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 2 meter. Dvs.: Tåle vind inntil 14 m/sek. og bølger inntil 3,4 m.
Kategori D – ”fartøy for beskyttet farvann” - Båter konstruert for reiser på små innsjøer, elver og kanaler der vindstyrken kan komme opp i 4 (på Beafort-skalaen) med tilhørende bølgehøyde opp til og inkludert 0,5 meter.
Som en tommelfingerregel kan man multiplisere den signifikante bølgehøyden med 1,8 for å finne den maksimale bølgehøyden som båten er konstruert for.