Søk
<< Tilbake

Scooterløypene i Åsnes skaper glede og aktivitet

Kun 14 mil unna hovedstaden har snøscooter-entusiaster laget et fantastisk løypenett for fritidskjøring. De nye løypene i Åsnes kommune er en suksess på alle måter.

Åsnes kommune er en av 20 kommuner som har etablert nye snøscooterløyper siden den nye ordningen kom i 2015. Her nyter familiefolket friluftslivet og myndighetene har hverken registrert anmeldelser eller lovbrudd i løypene.

Stortinget vedtok i 2015 at kommuner som ønsker det kan etablere snøscooterløyper for fritidskjøring. Åsnes kommune var en av de aller første ute med å lage løyper. Og det ligger mange års arbeid bak løypene.

– De første ildsjelene startet arbeidet med å planlegge løyper allerede for 12 år siden. Det er mange som har lagt ned mye arbeid for å få til løypene, og det er en fin indre justis blant de som kjører her. Vi har alle et felles ansvar for å oppføre oss skikkelig slik at løypene varer i mange, mange år, sier Arild Bredesen – en av flere ildsjeler som har lagt ned hundrevis av timer.

Åsnes kommune har tre snøscooterløyper på til sammen ca 80 kilometer. 

Godt samarbeid med kommunen og grunneiere har vært en nøkkelfaktor for planlegging og gjennomføring av løypene. Ildsjelene fremhever spesielt grunneieren som bare har vært positive.
Og scooterløypene bidrar til å skape økt aktivitet i regionen. To serveringssteder ligger ved løypene. Dette er Skogen AS og Kafé Finnskog

– Tilbakemeldingene fra disse er gode og de melder om økt trafikk i scootersesongen. Mange scooterbrukere stikker innom for en matbit, sier Arild Bredesen. Han er leder i den lokale snøscooterklubben.

Også aktørene på den andre siden av grensen samarbeider med hedmarkingene. Løypene har to grenseoverganger og et godt samarbeid med Nord Värmland Snöskoterklubb som dekker hele Torsby kommune.

Alle som benytter løypene med snøscooter må løse løypekort. Årskort koster 700 kroner. De som 
ønsker dagskort må betale 100 kroner, mens et helgekort koster 300 kroner. Forrige sesong ble det solgt ledkort for ca 40.000 kroner. Alle pengene går til vedlikehold av løypene og utstyr.

Samarbeid med Haakon Camping AS
Klubben vedlikeholder løypene. En av landets største Artctic Cat-forhandlere – Haakon Camping AS – har bidratt med å hjelpe klubben.
– Vi har et helt suverent samarbeid med Haakon Camping som låner oss en BearCat til løypeprepareringen. Det er en helt fantastisk arbeidsmaskin som passer som hånd i hanske for oppdraget, sier Bredesen.

Han sier at løypene har bidratt til å skape økt bolyst og trivsel i regionen.
- Vi ser at løypene i stor grad brukes av familiefolk som koser seg på tur. Vi merker økt trafikk i vinter – trolig mye takket være flotte snøforhold. Men vi merker også at det kommer scooterbrukere fra andre steder. Det er bare hyggelig, sier han.

Her er løypene i Åsnes:
1. Losmyra – Velta
2. Velta – Riksgrense via Tysken/Gransjøberget, sørlig trasé
3. Velta – Riksgrense, via Vermundsjøen

Om løypene og klubben:

Åsnes Finnskog IL avdeling snøscooter ble stiftet 30. desember 2006. Distriktets snøscooterkjørere ble innkalt til et informasjonsmøte og der ble det da stiftet en klubb med 50 medlemmer fra dag en.
Formålet med klubben er og få til en led der familie og venner kan kjøre snøscooter under organiserte former.
Leden er lagt hovedsakelig langs skogsbilveier, traktorveier, vandreleder og lyslinjetraseer. 
Leden er forbundet på to steder mot godkjente svenske scooterleder og er på totalt 38 kilometer og den er godkjent av kommunen og berørte skogeiere.
De har et unikt ledsystem som vi bruker mot et medlemskap og en frivillig ledavgift.
Klubben er medlem av Hedmark Idrettskrets under Åsnes Finnskog Idrettslag.

Se Argo-modellene her