Søk
<< Tilbake

På alle 4 i skogen

Salget av ATV og andre terrenggående kjøretøy eksploderer. Nordmenn har penger og liker fart og spennig. Men for mange skogeiere betyr disse kjøretøyene også nye muligheter.
Teksten er skrevet av Roar Ree Kirkevold og hentet fra Magasinet Skog nr 06-18.

I følge importør av tre merker, blant annet amerikanske Arctic cat, Erling Sande as, selges det nå flere ATV-er enn motorsykler i Norge. I fjor ble det levert omtrent 6300 terrenggående kjøretøy (ATV, UTV og XTV, se faktablokk) mot rundt 3800 motorsykler.
- Svært mange ungdommer tar heller traktorsertifikat enn mopedlappen når de fyller seksten, forteller salgs- og produktsjef Thommas Fylling hos Erling Sande as.
For hvis terrengkjøretøyet plomberes på maks 40 kilometer i timen, kan det registreres som traktor. Da kan odelsjenta kjøre tusen kubikk med loven på sin side.
RENT JÅLERI? - Tja, smiler Fylling. Slike kraftige kjøretøy innbyr til både status og kjøremoro, men de fleste bruker dem til nyttige formål, som å dra ut elg etter jakt, snøbrøyting og ikke minst alle mulige oppgaver på gården eller i skogen.
Ren turkjøring i skog er ikke tillatt i Norge. Du har lov til å hente ut dyr og hente tømmer eller ved, men ikke kjøre tur.
Garantiordningene og den tekniske kvaliteten er stort sett like god uansett seriøst merke. Det som skiller er design og derav status. Akkurat som med bil eller klesmerker. En Skoda tar deg like sikkert frem som en BMW, og genseren fra Dressmann er like varm som ... Ja, du forstår.
SVÆRT MANGE SKOGEIERE driver med jakt og vedhogst. I begge tilfeller er et terrenggående kjøretøy et behagelig kjennskap.
Skyter du en elgkalv, får den plass på UTV-ens lasteplan. Oksen og kua går på hengeren. Vinsj foran (og ofte bak) pluss hengerfeste som på bilen, gjør at du lett frakter dyret ut til bilvei eller hjem om du vil. Med ”all-season” belter, kan du kjøre på veien, og hvis du vil ta dem på eller av, er det like mye arbeid som et vanlig hjulskift på bilen.
- Vi ser at mange gjerne vil hygge seg med vedhugst, sier Thommas fylling. - Særlig folk som har overdratt skog og gård til neste generasjon behøver noe meningsfylt å gjøre. Da kan en ATV gjøre vedjobben enklere og morsommere.
- Det er utrolig hvor mange arbeidsoppgaver som blir lettere med en ATV eller lignende, sier han.
- FLERE OG FLERE velger UTV for der sitter de ved siden av hverandre. Det letter kommunikasjonen. Dessuten jumper du meget lett inn i UTv-en.
Mange sliter med å få beinet over salen på en tradisjonell ATV, hevder Fylling.
Han bruker selv flere typer terrenggående kjøretøy når jaktlaget er på elgjakt. - terrenggående kjøretøyi har ei mil skogsbilvei inn til setra. Før brukte vi traktor inn, men de nyere kjøretøyene er noe helt annet. Vi får med oss alt vi behæøver til en ukes opphold, sier han.
SNØBRØYTING er et annet område der ATV-en kan gjøre nytte. Du kan kjøpe en frontmontert fres påopptil 30 hester som kaster snøen 30 - 40 meter av gårde.
fresen har egen motor som bruker all kraften på snøen og som styres via en joystick fra førerplassen. Mange brøyter med ATV der den store redskapen ikke kommer til.
- Hvem liker å klippe plenen, smiler Fylling. Du kan montere på ulike klippeaggregat på disse kjøretøyene etter behov. Vi ser at mange produsenter av juletrær bruker dem mellom juletrerankene hvor traktorene ikke kommer til.
Og hvis du lurte: Det finnes også kantklippere som slår under autovern og helt inntil frukttrær uten å skade dem.
UTE I VERDEN er terrenggående kjøretøy mye større enn i Norge. Det kan både komme av at vi har en meget streng regulering av all motorisert ferdsel i utmark, og at vi kanskje ikke er så fancy som mange andre.
- Skogeierne kjøper nok disse produktene fordi de vil bruke dem i skogsarbeid og på garden, sider Thommas Fylling. Vi liker i alle fall å argumentere slik, for det å klatre opp liene, eller å slippe seg ned med tusen kubikk under deg mellom beina, er virkelig moror. Skogbrannfolkene og redningsmannskapene bruker også terrenggående kjøretøy. Sånn, nå trenger du vel ikke flere argumenter?

Stort tilbud
Terrenggående kjøretøy er mye mer enn ATV. Dessuten finnes et nærmest uendelig tilbud av utstyr både til jakt, tømmer og brøyting.
ATV = All terrain vehicle, har omtrent 60% markedsandel.
Dette er det klassiske terrengkjøretøyet til en eller to personer bak hverandre på en sal og med styre som en motorsykkel. Fåes også med seks hjul (fire bak).

UTV = Utility terrain vehicle, har omtrent 30 prosent markedsandel. Stigende salg.
Tenkdg en tøffere utgave av en golfbil hvor to passasjerer sitter ved siden av hverandre. Stort sett alltid med et lite lasteplan. Har hytteløsning og er sikrere ved velt (alle terrengkjøretøyer er farrlig redskap ved uvettig bruk).

XTV = Extreme terrain vehicle, har 10 prosent markedsandel, men er strekt stigende.
Åtte hjul med eller uten belter (ATV og UTVA har også belteløsninger). Nærmest amfibiekjøretøy, med nettopp ekstrem fremkommelighet både på myr og i svært bratt terreng. Tåler opptil 30 graders helling.

Se Arctic Cats modellprogram

Se Hisuns modellprogram

Se Access' modellprogram

Se ARGOs modellprogram