Søk
<< Tilbake

På barrikadene for snøscooter-løyper

Snøscooter er godt over middels viktig for trønderen Erik Kirkvold. I 10 år har han stått øverst på barrikadene i kampen for snøscooterløyper i Norge. Facebook-siden «Ja til snøscooterkjøring i Norge» har 81.000 følgere.

Facebook-siden «Ja til Snøscooterkjøring i Norge» ble startet av Knut Erik Halvorsen fra Kongsberg for en del år siden og den vokste raskt. Det var tydeligvis mange som ønsket en endring av norsk snøscooterpolitikk. Snøscooterklubbenes Fellesråd hadde også en egen aksjonside på Facebook og etter hvert fikk ble de to sidene slått sammen til én. Den er nå blitt vår viktigste kanal for å nå ut med snøscooternytt og informasjon til folket, sier Erik Kirkvold. Erik Kirkvold fra Tydal har arbeidet for norske snøscooterbrukere i 10 år. Han administerer også siden Ja til snøscooterkjøring i Norge. Årsaken til at Facebooksiden har fått så mye som 81.000 følgere bunner vel i at det er stor interesse rundt snøscooterkjøring i Norge, samt at vi hele tiden poster siste nytt om regelendringer og utviklingen med løyper over hele landet.
Hvilke former for friluftsliv driver du selv?
Erik Kirkvold driver selv snøscooterkjøring om vinteren, oftest i sammenheng med fiske eller hytteturer. Jeg går også en del på ski, det er god trening for ryggen, sier han. Mitt engasjement for snøscooter og løyper i Norge startet nok da jeg ble med i styret i Tydal Snøscooterklubb i 2007. Det var omtrent samtidig som jeg flyttet hjem til Tydal igjen og kjøpte min første snøscooter. Jeg så raskt hvor viktig isfiskeløypene her hjemme var for innbyggerne og næringslivet. Jeg ville være med på å utvikle dette og samtidig bidra til at andre kommuner skulle få samme mulighet. Da så vi raskt at en lovendring måtte til. For å bli hørt er det alltid smart å stå samlet med flere. Derfor startet vi sammen med andre klubber et fellesråd som kunne være snøscooterinteressenes talerør.
Snøscooteren gir oss så mange muligheter for fine naturopplevelser. Og det har nesten ikke noe å si om du er veldig ung, veldig gammel, sprek eller ikke. Alle får den samme muligheten til å se og oppleve mange flotte naturperler. Og så er det jo ganske artig å kjøre snøscooter da!
Snøscooterløyper er den tryggeste måten å ferdes på. Da har du en merket trassé slik at du vet hvor du skal kjøre, selv om det blir dårlig sikt. Løypa kan legges til steder hvor det ikke er fare for snøskred eller å kjøre utenfor stup. Samtidig vil det bli mindre konflikt med andre interesser når trafikken kanaliseres til egne løyper i egnede områder.
Utfordringene i arbeidet med snøscooterløyper er interessekonflikter. Det er en evig kamp å få frem budskapet om at vi ikke ønsker å ødelegge for andre, bare få en liten del av alle de store områdene vi har i Norge til å utøve en type friluftsliv med stadig voksende interesse. Det må legges til rette også for snøscooterkjørerne for å forebygge konflikter og ulykker. Noen motstandere snakket som om snøscooteren forsvant bare det ble forbud. Det ser vi heldigvis en endring på nå. 
Utfordringene i arbeidet med å få etablert nye løyper etter at den nye ordningen kom er at det har vært unødvendig mye styr fra fylkesmennene. De har klaget på og opphevet kommunenes vedtak alt for ofte. Intensjonen med lovendringen var lokal forvaltning, det har ikke alle tatt innover seg. Nå har heldigvis departementet presisert at terskelen skal være høy før fylkesmennene skal inn å klage eller oppheve lokalt forankrede beslutninger. Det gjenstår å se i hvilken grad det vil påvirke kommende saker.
Erfaringene med de nye løypene som er etablert etter ordningen som kom i 2015 er bare gode tilbakemeldinger. De kontrollørene fra SNO som vi har snakket med har ikke hatt noe utsette på de kontrollerte snøscooterkjørerne. Det rapporteres om lite spor ved siden av løypene og det er vi veldig glade for. Alle som ønsker løyper i fremtiden er helt avhengig av at regelverket følges.
Mange er i etableringsfasen nå, men jeg spår at om noen år har vi et løypenett som knytter mange kommuner sammen fra nord til sør og med nabolandene våre. PS: Jeg ønsker alle en snørik vinter, kjør forsiktig og vis hensyn.